LOGO_BLANC-01

Assistim al Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim a La Garriga

El passat 12 de juliol va tenir lloc el Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim i hi va assistir la nostra sòcia, Cristina Caparrós, en representació de l’ACDM. El Consell té per objectiu establir un marc de relacions entre el llavors anomenat DARP i les associacions Associació Catalana de Dones de la Mar i Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya, i s’organitzen reunions 3 cops l’any.

 

 

 

 

 

En aquesta darrera trobada es van tractar els següents temes:

  1.  Mesures plantejades pel DACC per donar suport a les entitats que treballen per donar visibilitat a les dones del sector primari: des de la DGPMPS s’incentiva l’Associació Catalana de Dones de la Mar amb ajuts dels fons estructurals de la pesca, FEMP, a través dels Grups d’Acció Local Pesquer GALP Mar de l’Ebre i el GALP Costa Brava. Aquests ajuts en el marc del nou FEMPA (Fons Europeu Marítim de la Pesca i Aqüicultura),  estan previstos, i ja s’està elaborant el Programa Operatiu, on s’ha previst una ampliació de pressupost per poder tenir Grups d’Acció Local pesquers en tot el litoral català. Per tant, es preveu tenir finançament per accions que es programin des de l’ACDM.
  2. Estratègia de relleu generacional: el problema de relleu generacional és propi del sector primari (així com altres sectors), i en l’apartat de pesca s’està treballant en 2 grans accions:-Elaboració d’una guia, on es pugui tenir de manera clara de tots els requeriments que cal complir per poder incorporar-se a l’activitat pesquera tant formatives com de seguretat, on quedi reflectit tot el circuit que ha de seguir una persona jove per incorporar-se com a pescador/a.-Elaboració d’una diagnosi per tal de detectar el motiu pel qual les persones estudiants actualment no contemplen l’activitat de la pesca/aqüicultura com una sortida professional.En aquesta línia, des de l’ICATMAR s’ha fet ja un estudi socioeconòmics a la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú  i s’està fent també a Palamós. A més a més, en el marc de la Seafood d’enguany s’ha fet una jornada de relleu generacional de totes les baules de la cadena (pescadors/es, gremi de majoristes, gremi de peixateries), on es va posar de manifest que un dels temes que va sorgir va ser els horaris. Per tant, dins la Taula intersectorial del Peix s’ha fet ja un monogràfic d’un possible canvi d’horaris.
  3. Mesures per incentivar la participació de les dones com a titulars d’empreses: En el cas dels ajuts estructurals del FEMP i FEMA, no es preveu més intensitat d’ajut pel tema de gènere, però sí que en els ajuts dels GALP es dóna més puntuació si els projectes són presentats per dones per tal d’incentivar la titularitat de la dona en les explotacions pesqueres i aqüícoles.

Esperem de nou la propera trobada per seguir avançant en aquests temes i d’altres afers interessants per a algunes de les nostres sòcies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.