LOGO_BLANC-01

Desitjo fer-me sòcia/soci de l’”ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES DE LA MAR”

(*) Aquesta adreça i correu electrònic són les validades com a oficials per a la recepció de qualsevol convocatòria o notificació que l’Associació hagi de remetre a la sòcia/soci, i tindran plena validesa mentre la interessada /interessat no en comuniqui una altra a l’Associació, de manera que quedi constància escrita de la seva tramesa i recepció. 

Formulari d’inscripció de persona física

Seria genial si quan tinguis una estona pots omplir aquest petit formulari per a conèixer-vos una mica més: https://forms.gle/67wGoqChcgsaDLQ37 Són 10 minuts de no res i ens ajudarà a donar-vos a conèixer i la vostra professió.

En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades, quedo informada/t que la responsable de les dades facilitades lliurement a través d’aquesta butlleta/formulari d’inscripció és l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES DE LA MAR amb seu a Cr. Casanova 3.5.7, Entresol 3ª. La informació que facilito serà incorporada a la base de dades de l’Associació i serà tractada de manera confidencial amb la finalitat de dur a terme la meva inscripció i la gestió de la relació com a soci de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES DE LA MAR. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Respecte a aquestes dades qui subscriu té dret a obtenir informació sobre si l’Associació està tractant les meves dades i per tant tinc dret a accedir a les meves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessaris.    

Formulari d’inscripció de persona física

Desitjo fer-me sòcia/soci de l’”ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES DE LA MAR”

  Nom
  Cognoms
  DNI
  Correu electrònic
  Data de naixement

  (*) Aquesta adreça i correu electrònic són les validades com a oficials per a la recepció de qualsevol convocatòria o notificació que l’Associació hagi de remetre a la sòcia/soci, i tindran plena validesa mentre la interessada /interessat no en comuniqui una altra a l’Associació, de manera que quedi constància escrita de la seva tramesa i recepció.

  Sector, àmbit al que pertany la/el sol·licitant. Motius que porten a sol·licitar la inscripció.
  Tanmateix em comprometo a abonar la quota que es fixi per les sòcies/socis de l’Associació.

  En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades, quedo informada/t que la responsable de les dades facilitades lliurement a través d’aquesta butlleta/formulari d’inscripció és l'ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES DE LA MAR amb seu a Cr. Casanova 3.5.7, Entresol 3ª. La informació que facilito serà incorporada a la base de dades de l’Associació i serà tractada de manera confidencial amb la finalitat de dur a terme la meva inscripció i la gestió de la relació com a soci de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES DE LA MAR. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Respecte a aquestes dades qui subscriu té dret a obtenir informació sobre si l’Associació està tractant les meves dades i per tant tinc dret a accedir a les meves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessaris.